Здравейте!
На 22-24 Март 2013г. в гр.Сандански се е провела Шеста национална практическа конференция на Националното сдружение на педиатрите специалисти от извънболничната помощ.
На тази конференция са се дискутирани редица текущи въпроси свързани със заболяванията в детска възраст.
Имало е специална презентация посветена на аутизма, в която е обърнато внимание на общопрактикуващите лекари за спецификата на състоянието, необходимостта от ранно диагностициране и интервенция.
Аз лично останах приятно изненадана от изчерпателното представяне на проблематиката, както и от факта, че се споменава нашето сдружение "Тацитус" и са цитирани наши думи.
Прилагам линк за да се запознаете с презентацията. Приятно четене!
http://nspsip.org/UserFiles/autism_22-24-mart.swf