• С подкрепата на

  • Място за вашите въпроси

    В тази секция, до края на месец Декември 2011г., учителите от детските градини и ясли могат да задават конкретни въпроси във връзка с проблеми, които срещат в работата си с децата и комуникацията с родителите. На въпросите ще отговарят: Камелия Ханчева - детски психолог и психотерапевт, преподавател в СУ "Св. Климент Охридски", Елисавета Колева - Магистър по логопедия и специална педагогика и логопед в център "Тацитус", Мина Ламбовски - Детски психолог, Основател на център "Тацитус", майка на дете с аутизъм. Участието на специалистите във форума е безвъзмездно и те си запазват правото да отговорят на зададените въпроси при първа възможност. Относно въпросите: Описанията на проблема е добре да бъдат кратки, информативни и конкретни. Колко годишно е детето; От колко време посещава ДГ; От колко време е проблема, за който се иска съвет; В какво точно се изразяват трудностите или за какво точно се отнася запитването; Мнението на учителите споделено ли е с родителите и те какво смятат; Детето има ли някаква диагноза ..."

    Място за вашите въпроси >>>