• С подкрепата на

 • Заедно за специалните деца

  Обучение за учителите и медицинския персонал от детските градини и ясли в град София  Сдружение “Тацитус” - Център за работа с деца с аутизъм и специални образователни потребности, с любезното партньорство на МБАЛ “Токуда Болница София”, канят учителите и медицинския персонал от детските градини и ясли в София и околността на безплатно обучение под надслов: “Заедно за специалните деца”, финансирано от Фондация Отворено общество.
  Проектът има за цел, в рамките на 3 идентични, полудневни семинара да бъде проведено обучение на учителите и медицинския персонал в детските градини и ясли, в Столична община, в следните направления:
  - Разпознаване на ранните симптоми на аутизма, с цел подпомагане на ранната диагностика и ранната интервенция, които са ключов фактор за бъдещото развитие на децата с аутизъм;
  - Осъществяване на ефективна комуникация с родителите на децата, за които има индикации, че проявяват особености в развитието;
  - Запознаване със спецификите и особеностите на работа с децата с аутизъм, което да благоприятства ефективната интеграция на тези деца и да подпомогне учителите в работата им.

  Обучението ще се проведе с участието на университетски преподавател от Софийски университет “Св. Климент Охридски” и логопед и психолог от център Тацитус, с богат практически опит.

  На посетилите семинарите Сдружение “Тацитус” ще издаде сертификат, удостоверяващ участието в обучението.
  Семинарите ще се проведат както следва:
  17.10.2011г., от 9.30ч. до 13.00ч., в зала Аула, МБАЛ “Токуда Болница София”
  18.10.2011г., от 9.30ч. до 13.00ч. в зала Аула, МБАЛ “Токуда Болница София”
  20.10.2011г., от 9.30ч. до 13.00ч. в зала Аула, МБАЛ “Токуда Болница София”
  Зала Аула разполага със 200 места.
  · За участие в семинарите е необходима предварителна заявка на тел: 02 / 483 46 33;
  GSM: 0885 146 030;, или на e-mail: tacitus_bg@abv.bg

  Обучението включва и 32 последващи, безплатни, индивидуални консултации в 18 детски градини, заявили интерес, за да може екипите в детските заведения да получат специализирано консултиране и насоки за работа във връзка с конкретни проблеми, с които се сблъскват. На учителите, заявили лични консултации, ще бъде издадени сертификати за преминато допълнително обучение.

  Екипът на предаването “На кафе” в Нова телевизия е партньор в проекта и ще отразява събитието, с цел повишаване информираността на обществото за състоянието аутизъм и популяризирането на темите, засегнати в проекта.

  Заявка за индивидуална консултация.
  Заявката е предназанчена за детски заведения, чиито екипи са участвали в семинарите по програмата “Заедно за специалните деца", Попълнете заявка и ни я изпратете на e-mail: tacitus_bg@abv.bg
  Zaiavka.doc