• С подкрепата на

 • Годишен Докалад 2010г.

  Въведение …................................................................................3 стр.
  Мисия ............................................................................................4 стр.
  1. История ..................................................................................5-7 стр.
  2. Осъществени дейности през 2010 година ..........................7-8 стр.
  3. Финансова информация......................................................8-12 стр.
  3.1. Приходи ..........................................................................8-10стр.
  3.2. Разходи .........................................................................10-11 стр.
  3.3. Имущество .........................................................................11 стр.
  3.4. Финансов резултат ............................................................11 стр.
  3.5. Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите
  за нестопанска дейност ................................................12-13 стр.

  Godishen_doklad2010.doc