• С подкрепата на

 • Кои сме ние

  Основател на център “Тацитус” е Мина Ламбовски, родител на дете с аутизъм.


  Разположен в слънчева къща с двор за игри, дневен център ТАЦИТУС е създаден, за да помогне на родителите на деца с аутизъм и специални образователни потребности да намерят висококачествена, ежедневна професионална грижа, подкрепа и консултация за своите неповторими деца. Място, където те да получат възможност да развият своя пълен потенциал в атмосфера на уют, разбиране и позитивно отношение. Мултидисциплинарният екип от специалисти – детски психолози, логопеди, специални педагози, възпитатели и др.


  В сърцето на нашата история стои Мина Ламбовски – майка на дете с аутизъм, надмогнала личната си болка и протегнала ръка на другите. В началото на 2009 г., заедно с екип от специалисти, Мина Ламбовски създава център “Тацитус”, за да сподели дългогодишния си опит в борбата с аутизма – опит, натрупан в специализирано образование и обучение, и в търсене на отговори по целия свят.

  С времето „Тацитус” се превърна в притегателен център за мотивирани родители и специалисти, отдадени на каузата да помогнат на децата с аутизъм да живеят пълноценно и достойно. Добрите резултати и постигнатите успехи с децата бяха вдъхновяващи и ни показаха, че само заедно можем да постигнем и невъзможното – така създадохме сдружение „Тацитус”.

  „Тацитус” е сдружение на специалисти и родители на деца с аутизъм. Работим усърдно, за да помогнем на децата с разстройство от аутистичния спектър да развият максимума от потенциала си и да имат шанса да израстнат независими и пълноценни възрастни хора. В център «Тацитус» децата получават интензивна и висококачествена терапевтична грижа от екип от логопеди, психолози и специални педагози. С подкрепата на нашите дарители, специалистите от център „Тацитус” са единствените в България, които се обучават от сертифицирани неждународни организации, за да работят по наложени в света програми, разработени за децата с аутизъм – PECS, TEACCH, DIR/FLOORTIME, MONTESORI, TOMATIS, ABA.

  Резултатите са забележителни! Учим децата на самостоятелност, как да общуват и да изразяват нуждите си по разбираем за околните начин. Помагаме им да подобрят познавателните си способности и да разбират света. Някои от тях успешно интегрираме в масови учебни заведения без нуждата от специализиранаподкрепа.

  Център „Тацитус“ се помещава в малка къща, предоставена безвъзмездно от семейството на Мина Ламбовски. Центърът съществува благодарение на таксите, дарения, доброволния труд и взаимопомощ между родителите и специалистите.

  Подаваме ръка:
  • В центърът се полагат грижи за две деца, чиито родители няма възможност да заплащат такса /Деян, който е полусирак и Марти, чийто брат също е с аутизъм/.
  • Организатори сме на Първите две за България биохимични конференции по проблемите на аутизма – 2010 и 2011г., проведени с участието на световно известни лекари.
  • С партньорството на МБАЛ “Токуда Болница София” и световно известния гастроентеролог Dr.Arthur Krigsman работим за изследване и лечение на гастроинестиналната патология при децата с аутизъм.
  • По проект, финансиран от Институт “Отворено общество” и Тръста за гражданско общество в ЦИЕ и с партньорството на МБАЛ“Токуда Болница София”, проведохме обучение на 525 учители в детските градини и ясли в София, за разпознаване на ранните симптоми на аутизма и оказване подкрепа на децата и техните семейства.
  • Съучредители сме на „Фонд за терапии”, който има за цел да подпомага повишаване информираността по проблемите на аутизма в България и подобряване качеството на работа с децата от аутистичния спектър в рамките на държавната образователна система.
  • Като съучредители на „Фонд за терапии“ през Май 2012г. организирахме Международна обучителна конференция „Налкожени терапевтични подходи и европейски законодателни практики, подпомагащи лицата от аутистичния спектър“, дала иновативно знание по проблема на повече от 200 специалисти от цялата страна.
  • На 3 декември 2012г. връчихме и първите награди “Малкият принц”, за принос към подобряване живота на децата с аутизъм в България.

  Знаете ли, че:
  • Аутизмът е най-бързо нарастващото разстройство в развитието в целия свят, което придобива мащабите на глобална здравна криза.
  • Преди 20 години диагностицираните с аутизъм деца са били 5 на 10000. През 2011 те са 1 на 100, а за 2012 – 1 на 88 и броят им продължава да расте.
  • Аутизмът засяга деца от всички етнически и социални групи, във всички краища по света.
  • Децата с аутизъм са с нарушени умения за общуване и с изявени поведенчески проблеми, свързани с трудности при възприемането и преработването на информацията, постъпваща от околната среда. В следствие на това се затрудняват процесите на обучение и социализация и тези деца са изправени пред опасността да останат зависими от чужда помощ за цял живот.
  • Ранната диагностика и ранната специализирана интервенция са от ключово значение за успешното развитие на децата с аутизъм.

  Аутизмът в България
  • Статистически данни за броя на засегнатите хора не съществуват, но няма обективна причина да се отличаваме рязко от целия свят по тези показатели.
  • До диагноза се достига трудно, защото педиатрите и общопрактикуващите лекари в България не са обучени да разпознават ранните симптоми, а информираността сред обществото е недостатъчна.
  • Специaлизираната терапия е основното средство за въздействие при деца от аутистичния спектър, а в България няма сертифицирани специалисти по наложените в света успешни програми за работа с тези деца, които имат строго специфични нужди.

  Правим света по-добър за децата с аутизъм с помощта на: МБАЛ „Токуда Болница София”, DHL, ФПББ, М-тел, Либра ЕАД, Тайландското посолство, УниКредит Булбанк, Елана Инвестмънт АД, ТЕЛЕЛИНК, NOVA TV, екипът на предаването „На кафе”, Хелт Стор ЕООД, ЧЕЗ, MM Company, Капела плей, ВИНИЛ Студио, Студио ФЛЕЙМ, Right Rental, Red Devil Catering, Вила Любимец, Девин, Медия крос, Апра Портър Новели, Джей Си Деко България, Рефан, България Ер, фондация „Америка за България”, Kolektiva, Printer Jet, Casa Boyana Hotel Sofia, Архитектурно студио Икис Проджект, Know How Design Studio и други.

  Мина Ламбовски:
  “Моята история е наситена с много мъка, несигурност и страх – чувства, които всеки родител на дете, отличаващо се по нещо в развитието си от останалите е изпитал. Щастлива от раждането на първото си дете – момче, започнах да забелязвам, че той не е като другите деца – не ми се усмихваше, не ми говореше, сякаш се беше затворил в своя собствен свят. След един дълъг, труден и мъчителен процес на диагностика се сблъсках със страшната диагноза – “тежка форма на аутизъм”. Обясниха ми, че детето ми, по това време на 3 години, никога няма да проговори, да създаде близка емоционална връзка с другите хора или да започне да разбира заобикалящия го свят по един адекватен начин. Посъветваха ме да го оставя в дом за отглеждане………Не го направих. Не можех! След период на пълно отчаяние, поех дълбоко въздух и реших да открия начин да спася сина си. Свързах се с международни асоциации и организации, занимаващи се с проблема, както и с родители на деца с подобни разстройства от цял свят. Оказа се, че честотата на засегнатите от аутизъм деца в САЩ е смайваща. На разгадаването на тази енигма са посветили усилията си мултидисциплинарни екипи от водещи специалисти, финансирани както директно от правителството, така и от широк кръг неправителствени организации. Прилагайки най-новите им открития в областта, подложих детето си на специална диета, чието изключително позитивно въздействие ме окуражи да продължа с разработваната от тях иновативна и все още експериментална медикаментозна терапия. Паралелно с това започнах специална американска психологична терапия за деца с аутизъм, в която бях обучена на място и която започнах да прилагам неотклонно в домашни условия. Резултатите, по това време немислими за повечето европейски специалисти в областта, станаха факт при сина ми. Детето ми с една от най-тежките форми на аутизъм, на 7 години започна да произнася звуци, след това думи и кратки изречения, а сега дори по-сложни граматически конструкции. Това развитие ме убеди в правотата и силата на комплексната терапия, която следвам и реших да споделя опита си и да помогна на родителите в моето положение.”