• С подкрепата на

  • Моята лична история


    "Моята история е наситена с много мъка, несигурност и страх – чувства, които всеки родител на дете, отличаващо се по нещо в развитието си от останалите е изпитал. Щастлива от раждането на първото си дете – момче, започнах да забелязвам, че той не е като другите деца – не ми се усмихваше, не ми говореше, сякаш се беше затворил в своя собствен свят. След един дълъг, труден и мъчителен процес на диагностика се сблъсках със страшната диагноза – “тежка форма на аутизъм”.Обясниха ми, че детето ми, по това време на 3 години, никога няма да проговори, да създаде близка емоционална връзка с другите хора или да започне да разбира заобикалящия го свят по един адекватен начин. Посъветваха ме да го оставя в дом за отглеждане………Не го направих. Не можех! След период на пълно отчаяние, поех дълбоко въздух и реших да открия начин да спася сина си. Свързах се с международни асоциации и организации, занимаващи се с проблема, както и с родители на деца с подобни разстройства от цял свят. Оказа се, че честотата на засегнатите от аутизъм деца в САЩ е смайваща. На разгадаването на тази енигма са посветили усилията си мултидисциплинарни екипи от водещи специалисти, финансирани както директно от правителството, така и от широк кръг неправителствени организации. Прилагайки най-новите им открития в областта, подложих детето си на специална диета, чието изключително позитивно въздействие ме окуражи да продължа с разработваната от тях иновативна и все още експериментална медикаментозна терапия. Паралелно с това започнах специална американска психологичeska терапия за деца с аутизъм, в която бях обучена на място и която започнах да прилагам неотклонно в домашни условия. Резултатите, по това време немислими за повечето европейски специалисти в областта, станаха факт при сина ми. Детето ми с една от най-тежките форми на аутизъм, на 7 години започна да произнася звуци, след това думи и кратки изречения, а сега дори по-сложни граматически конструкции. Това развитие ме убеди в правотата и силата на комплексната терапия, която следвам и реших да споделя опита си и да помогна на родителите в моето положение."