• С подкрепата на

 • Нашият екип

  Мина Енева-Ламбовски


  Аз съм Мина-основател на дневен център за работа с деца с аутизъм и СОП "Тацитус". Аз съм и родител като повечето от вас. Имам три деца, първото, от които - Борис е причината да приема предизвикателството, наречено аутизъм и да създам място, в което както той, така и други деца да се чустват обичани, обгрижвани, да получават индивидуално внимание и обучение. Преди да се появи Бобо професионалната ми насока беше икономическа. Завършила съм финанси в УНСС през 1996г. Магистър съм по "Банково дело".
  След като чух страшната диагноза - ранен детски аутизъм, пътят на цялото ми семейство, кариерата ми, както и животът ми тръгнаха в различна посока. Бях абсолютно решена да вложа цялата си сила и време, за да не оставя Борис да потъне в аутистичния водовъртеж. Прекарвах всяка минута с него. Говорейки отлично руски и английски, четях непрекъснато всичко публикувано в областта - книги , мнения на родители, свързани с аутизма. Опитвах навсякъде, където съзирах и искрица надежда: Германия, Австрия, Франция, Русия, Израел. Нищо от многобройните терапии, които опитвах не даде сериозен резултат при сина ми. Когато той стана на 4,5 год. чрез мои близки /родители на деца от спектъра/ открих DAN лечението и разбира се опитах... нещата при Бобо изведнъж започнаха да се случват. Четях и се интересувах непрекъснато, ден след ден, година след година. Това бяха единствените материали от дотогава прочетените, в които имаше логика и даваха резултат. Завърших магистърска степен в Софийски университет "Св. Климент Охридски" специалност детско-юношеска психология през 2007г. с ясната идея в каква посока искам да реализирам образованието си. Научих се как да стигна до сина си. С колегите от център "Тацитус" го научихме да говори, пише, чете, да играе с деца, да се храни, самообслужва, да разбира заобикалящия го свят. Не можех да запазя цялата тази победа за себе си. През 2009г. с екипа, работещ с Борис създадохме център "Тацитус". Там предаваме опита, който сме натрупали през всичките дълги десет години, в които заедно със сина ми ежедневно преоделявахме трудностите. Реших, че най-голямата награда за мен ще бъде да видя възможно повече детски погледи като този на Бобо сега. Щастлива и горда съм, че център "Тацитус" е мястото, което дава надежда, че път има. Борис е доказателството за това. Искам да споделя, че имах невероятния късмет да срещна млади, интелигентни, позитивно настроени, колеги. С тях създадохме екипа, който работи с нашите деца. Без техния опит, плам, самоотверженост, позитивизъм и ентусиазъм нищо от това нямаше да бъде възможно. Благодаря ви от сърце, че отдавате цялата си същност в работата с децата от "Тацитус" и с моето дете.

  Зорница Костова

  Завършила съм бакалавърска степен специална педагогика с профил – слухово-речева рехабилитация през 2003г. в Софийски Университет „Свети Климент Охридски”. Продължих образованието си в същия университет като записах магистърска програма „Детско-юношеск а и училищна психология”. От 2008 г. участвам в психодраматична група за личен опит. Две поредни години – 2007 и 2008г. съм била доброволец в юнските сесии за деца, родители и специалисти в 17 ЦДГ, град София. Там се запознах с деца с аутизъм и вече бях сигурна, че това ще е професионалната ми насока, която ще следвам от тук нататък. От месец май 2009г. съм част от екипа на център „Тацитус”. Непрекъснатият контакт с децата в центъра ми дава възможност да трупам опит като психолог и педагог и да допринасям за положителната промяна, която се случва с тях. Това ме прави уверена, че съм избрала една от най-прекрасните професии.

  Александра Андреева

  Здравейте, аз съм Айя и съм специален педагог в център "Тацитус". Работила съм като ресурсен учител към Ресурсен център за подпомагане интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със СОП в София; била съм доброволец през 2007 и 2008 г. в ЦДГ 17 гр.София – там бях част от юнска програма за индивидуалната и групова работа с деца с аутизъм. Паралелно с това работих като специален педагог с деца с аутизъм в КРДСОП „Едуард Саген”. Една учебна година индивидуално съм се занимавала с дете със СОП като му помагах за самоподготовката в училище. През 2006 г. бях възпитател в Дом за деца „П.Р. Славейков” – София. Грижих се за обучението и възпитанието на деца, лишени от родителска грижа. През 2008г. завърших бакалавърската си степен по специална педагогика – профил за деца с интелектуална недостатъчност в Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, където завърших и магистратура „Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения”. След постъпването ми в център Тацитус имах незаменимата възможност да получа знания по програмите TEACCH и PECS от сертифицираните специалисти в тези области в чужбина. Това е една неповторима възможност за мен и децата, с които работя да продължаваме своето развитие.

  Вера Тодорова

  Казвам се Вера Тодорова. В център „Тацитус” съм логопед от месец август 2009г. Преди това съм работила като логопед в 13 ЦДГ „Ябълкова градина”. Имам опит в работата с деца с говорни нарушения както в група, така и в индивидуални занятия. Завърших логопедия през 2009г. в Софийски Университет „Св.Климент Охридски”. В момента уча магистратура „Комуникативни нарушения на развитието” в същия университет.

  Александър Радонов

  От септември 2009г. съм психолог в дневен център за работа с деца с аутизъм и СОП „Тацитус”. Завършил съм бакалавърската си степен в Софийски Университет „Св.Климент Охридски” специалност социални дейности. През 2004г. записах магистратура в същия университет по детско-юношеска и училищна психология, която завърших успешно през 2007г. Там се запознах с Мина Ламбовски. Упоритият, различен и интелигентен подход на Мина в борбата и с аутизма формираха и обогатиха познанията ми за това разстройство. Запознах се и със сина и Борис, при който имам вече възможност ежедневно да проследявам промените и развитието му. Мина и Борис ми доказаха, че има път в повлияването на аутизма и съм доволен, че мога да съм част от екипа и в център „Тацитус”.

  Имам специализации в областта на наркоманиите, както и поглед над работата с проблемите на лишените от свобода хора. Извън детската психология, интересите ми са в областта на екстремните спортове, пътуванията, фотографията и чуждите езици.


  Александра Драганова

  През 2009 завърших бакалавърска степен „Логопедия” в Софийски Университет „Свети Климент Охридски”. В момента уча магистратура „Комуникативни нарушения на развитието”. Имам желание да се развивам в областта на ранната диагностика, превенция и терапия на езикови и говорни нарушения. Работата с децата в център „Тацитус” ми харесва и ме обогатява с нови умения и знания.

  Виолета Кукова

  През 2003 година завърших бакалавърска степен по специална педагогика с профил слухово-речева рехабилитация към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Желанието ми за придобиване на по-висока квалификация в областта на работата с деца с увреждания ме накара да запиша магистърска програма по „Детско-юношеска и училищна психология“ към същия университет, която успешно завърших през 2010 година. През 2007 година съм участвала като доброволец в юнската сесия за деца, родители и специалисти в 17 ЦДГ,гр. София. От юни месец 2012 година съм част от екипа на център „Тацитус“. Възможността да работя с деца от аутистичния спектър е огромно предизвикателство и отговорност за мен.