• С подкрепата на

 • Цени на услугите

  Такса за индивидуална работа Такса за работа в група
  Психолог - 20 лева /60 мин./ 10 лева /60 мин./
  Логопед - 20 лева /60 мин./
  Специален педагог - 20 лева /60 мин./
  ! Цената за два индивидуални часа
  един след друг е по 15 лева на час