• С подкрепата на

  • Дарителство по ведомост за сдружение Тацитус


    Център
    Тацитус набира средства за закупуване на
    специализирано оборудване за подобряване на
    сензорната интеграция при децата с аутизъм.
    Повече информация може да намерите в клипа,
    създаден за нас от студенти в Нов български университет.
    Благодарим!
    Благодарност изказваме и на всички наши Дарители по ведомост,
    с чиято подкрепа набраните средства по инициативата
    "Дарителство по ведомост" за сдружение "Тацитус"
    от началото на 2013 година до момента са 4 580 лева.


    Фондация Помощ за благотворителността в България
    е координатор и безценен партньор на "Тацитус"
    в тази инициатива.