• С подкрепата на

  • Какво е аутизъм

    Aутизмът не е специфично заболяване, а е палитра от поведенчески симптоми. Тези сиптоми можем да открием както в някои определени медицински състояния, така и в спектъра на аутистичните разстройства. Термините спектър на аутистичните разстройства и первазивни разстройства на развитието се отнасят до група разстройства, характеризиращи се с изоставане в развитието на основното функциониране, засягащо социализацията и комуникацията.

    Аутизмът се характеризира с абнормности в социалните взаимоотношения, комуникацията, също така с репетативно поведение и ограничени интереси и активности, бедно въображение, забелязващи се още преди 3 годишна възраст. В медицината, децата чиято симптоматика се забелязва още от раждането са класифицирани с класическа форма на аутизъм или аутизъм тип Канер. Този вид аутизъм е различен от регресивния, при който децата са имали период на нормално развитие, последвано от загуба на умения. Третият вид е т.нар. plateаu аутизъм, при който се наблюдава прогрес до един момент, който не е последван от регрес, а от застой. Може също така да се каже, че аутизмът е абнормна реакция на всекидневните стимули.