• С подкрепата на

 • Какво е DAN

  Защо да присъствам на конференция на Defeat Autism Now!®?
  Аутизмът е лечим.
  / Defeat Autism Now - Победи аутизма сега/

  Ако имате дете с аутизъм, вече знаете, че "възстановяването" не означава "излекуване". Нашите конференции дават най-новата информация, относно медицинското лечение и метаболитна подкрепа, достатъчни за намаляване на физическата болка и отстраняване на пречките, стоящи пред децата с аутизъм, до степен, в която много от тях отново са в състояние да общуват и да учат.

  Defeat Autism Now! ®
  се отличава с ангажимента си да кани само най-надеждните, акредитирани и напредничави изследователи и клинични специалисти, като говорители. Информация за медицинско лечение се представя на нашите конференции, само след като е прегледана предварително от специална комисия, която да се увери, че лечението е както безопасно, така и ефективно.

  Няма друга конференция, чийто дневен ред да е посветен на обучението относно това как въздействието на стомашно-чревните заболявания, детоксикацията, други метаболитни проблеми и храненето засягат самооценката, поведението, вниманието, речта и общото здравословно състояние на детето. Нашите научни принципи и протоколи са приложими по отношение на засегнатите деца от всички възрасти и различни състояния. Честа причина за аутистичните симптоми при децата е съществуването на метаболитен проблем, а когато един биохимичен "дефект" се идентифицира с лабораторни тестове и след това се третира, "странностите" на детето намаляват или изчезват.

  Дали заявяваме, че биомедицинският подход е единственият начин за справяне с аутизма? Определено не. Много терапии, включително Applied Behavior Analysis (ABA), Occupational therapy (ОТ), и логопедична терапия (наред с други), помагат за повишаване шансовете на децата за подобряване, а в някои случаи и за възстановяване. Но без да се третират физиологичните нарушения и заболявания, които стоят в основата на аутистичното разстройство, не може да се очаква постигане на реален или траен прогрес.

  Конференциите на Defeat Autism Now! ® са световно известни събития от най-голяма величина, които разкриват причините, фокусират се върху ефективното лечение, и са място за споделяне на нашето щастие при възстановяването на някои деца. Ние не твърдим, че имаме всички отговори, и това че го осъзнаваме е силата, която ни кара да продължаваме да вървим напред. Благодарение на упоритостта на общността, както и на решителността, професионализмът и непредубедеността на нашите изследователи и клинични специалисти, на всяка конференция на
  Defeat Autism Now! ®
  може недвусмислено да бъде заявено, че аутизмът е Лечим! Възстановяване е възможно! Ние знаем, че това е вярно.
  Джейн Джонсън, директор на
  Defeat Autism Now!
  Изследователският институт за аутизма (ARI) е неправителствена организация с идеална цел, основана през 1967 г. от Бернард Римланд, Ph.D. ARI провежда и спонсорира "изследвания, които променят настоящето", фокусирайки вниманието си върху изследвания, носещи непосредствена полза за днешното поколение възрастни и деца с аутизъм. През последните три десетилетия ARI е пионер в разработването на редица успешни методики за лечение, подкрепени от експериментални и клинични данни.

  Defeat Autism Now! ® е проект на ARI посветен на проучване, оценка и популяризиране на научно документирани биомедицински интервенции за лица от аутистичния спектър.