• С подкрепата на

 • Мина Ламбовски - първият български специалист, сертифициран по програмата за звукостимулация "TOMATIS"

  От 11 до 16 Юни 2012г. Мина Ламбовски премина първото от общо трите нива на програмата за звукостимулация „Tomatis”, в Center TOMATIS, Париж. Мина е основател на център „Тацитус” и председател на сдружение „Тацитус”, майка на дете с аутизъм, посветила професионалното си развитие в помощ на децата с аутизъм. „Това обучение стана възможно благодарение на отзивчивостта и навременната подкрепа на посланикът на България в Париж – г-н Марин Райков, както и на г-жа Илияна Тонова, за което сърдечно им благодарим! Щастливи сме, че след като закупихме устройствата за звукостимулация, в България вече е приложимо базовото ниво на програмата, като със сертифицирането ми в останалите две нива и закупуването на съответното оборудване ще можем да прилагаме терапията в нейната цялост!” – сподели Мина Ламбовски.

  Повече за звукостимулацията като метод за аудио терапия:
  TOMATIS методът е техника за звукова сензорна стимулация. Звукът се предава от една страна, чрез костната проводимост, чрез вибрации в горната част на черепа, и от друга страна, чрез въздушна проводимост, преминаваща през ушната мида на ухото. Звуците в TOMATIS устройствата са предварително обработени в лабораторни условия с TOMATIS ефект, което осигурява стимулирането на цялото вътрешно ухо, включително на частите, които засягат слухови и двигателни функции. Звукът се разпространява първо в тъпанчевата мембрана, и след това и чрез костната проводимост, отключвайки рефлекс, който контрахира и отпуска мускулите, известни като мускули на стремето и мускули на чукчето. Този ефект се получава с помощта на възприятие за звуков контраст, (двойно редуване на тембър и интензивност), който има за цел да "изненада" ухото.
  В следствие от вибрациите, създадени от звуците, мускулите ще стимулират части на вътрешното ухо, известни като охлюв и вестибуларен апарат /предверие/. Охлювът е облицована с малки клетки, наречени власинки, чиято цел е да превърнат вибрациите в електрически стимули. Тези стимули ще захранят огромна невронна мрежа, известна като ретикуларна формация, която контролира цялостното ниво на мозъчна активност. С други думи, охлювът и вестибуларният апарат /предверието/ повишават енергията на мозъка – изпълняват функцията "кортикално зареждане."

  Освен това, вестибуларният апарат /предверието/ информира мозъка за най-малките движения на тялото и следователно има ефект върху ритъм и баланс. По тази причина съгласуваността на съобщението, което той предава е фундаментална. Ухото трябва да бъде стимулирано ефективно.
  • Някой може да чува добре, но да слуша лошо
  Звуковото съобщение е чуто керектно, но е некоректно анализирано в емоционалната рамка. Мозъкът се защитава чрез изграждане на бариери, които могат да доведат до различни разстройства на развитието. В този случай се кава, че „слушането е прекъснато”.
  • ТOMATIS методът стимулира мозъка
  Серия от сесии за звукостимулация със специално разработени устройства стимулират мозъка и постепенно му помагат да анализира съобщенията по-ефективно. Или с други думи - „Ухото се учи да слуша”.
  • Добре настроеното слушане може да промени живота ви.
  Ухото ви е необходимо не само, за да чувате. То също така стимулира вашия мозък и създава вашия баланс. Ето защо добре настроеното слушане е от основно значение за подпомагане на личностното развитие.
  • „TOMATIS ефекта” се създава чрез електронна обработка
  TOMATIS устройствата са разработени да пресъздават уникално възприятие за звуков контраст. Този ефект предизвиква свиване и отпускане на мускулите на вътрешното ухо. Това става възможно чрез внезапното преминаване от по-ниски басови честоти, които не изискват никакви особени усилия от страна на ухото, към по-високи, остри честоти, чието възприемане налага ухото да положи специални усилия. Тази дейност прилича до голяма степен на гимнастика за ухото, която благодарение на повтаряемостта и постепенното мобилизиране на ухото, оптимизира предаването на сензорните звукови съобщения към мозъка.
  • Музика
  Подбраните музикални произведения са богати на хармоници (богатство на честоти), което налага специалната електронна обработка. Произведенията са основно Моцaртови концерти за цигулка, специално обработени с TOMATIS ефекта.
  • Програмиране
  Програмирането на устройствата (избора на музикално произведение, филтрирането, аудио литералността, скоростта на провеждане ...) и структурирането на сесиите за звукостимулация се осъществява от сертифициран специалист в зависимост от индивидуалните проблеми или трудности.