• С подкрепата на

 • "Тацитус" набира средства чрез дарителство по ведомост, с помощта на ФПББ

  „Тацитус” е партньор на ФПББ по програмата за дарителство по ведомост „Колкото повече – толкова повече” от юли 2011г. За една година, благодарение на подкрепата на дарилети от М-тел, DHL Express Bulgaria, Либра ООД и още една компания, която желае да остане анонимна, успяхме да съберем общо 3190лв., с които финансирахме общо 5 месеца интензивна терапия за Марти и Деян.

  Марти е голямото момче в семейство с две деца с аутизъм. Той посещава центъра два пъти седмично по 8 часа на ден - и месечно са необходими 512 лв. за специализирана работа с логопед, специален педагог и детски психолог. В следствие на работата в центъра Марти е по-овладян поведенчески, научи да спазва правила и социалната му интеракция е значително подобрена – учи се да играе с децата в групата и търси тяхната компания. Значително се подобри фината му моторика и когницията му. В момента се подготвя за предучилищна група, като учи буквите и числата, както и количествената и качествена представа, свързана с тях.

  Деян е полусирак. Той посещава центъра ежедневно по 3,5 часа и месечно са необходими 770 лв. за финансиране на работата му с логопед, специален пеагог и детски психолог по програмата PECS. /PECS е програма за комуникация чрез размяната на картинки./ Деян напредва във фазите на програмата, има подобрение в разбирането и самообслужването – сам отсервира и мие съдовете си след следобедната закуска. В началото той беше апатичен и трудно се ангажираше в каквато и да е дейност, а сега се смее и е емоционално ангажиран в дейности като игра с пяна и вода, обича да нанизва копчета и да се включва в сензорните занимания, ангажира се с пъзели и участва в музикалните занятия, като си партнира с друго детенце. Започна да скача с удоволствие на трамплина, нещо от което преди се страхуваше. Преди не можеше да държи четка и молив, а сега се опитва да рисува.


  „Колкото повече – толкова повече” е първата българска професионална програма за дарителство от работното място, създаена от фонация „Помощ за благотворителността в България” – ФПББ. Тя позволява на всеки работещ по трудов договор да дарява малка сума всеки месец в подкрепа на избрана кауза, директно от заплатата си. ФПББ администрира притока индивидуални месечни дарения към над 40 каузи и по този начин улеснява организациите при водене на счетоводство и отчетност.

  Защо дарителство по ведомост?

  Лесно е - след подписването на договор парите пристигат редовно, без допълнителни усилия,

  Ефикасно е – малките суми наистина помагат и ни дават възможност за устойчиво планиране и развитие,

  Доброволно – свободно включване и излизане, свободно избрана сума /възможна анонимност на дарителя/,

  Данъчни облекчения - намалява до 5% от облагаемия доход,

  Коректно - ФПББ съблюдава за коректното усвояване на средствата, изготвя регулярни отчети, подробен годишен отчет и издава служебни бележки за направените дарения, които удостоверяват правото на данъчно облекчение. /ФПББ удържа от дарителите 5% за покриване на административните разходи по програмата./

  За периода от стартирането на "Колкото повече - толкова повече" през 2001 г., в нея са включени повече от 30 компании и до този момент са набрани и разпределени общо над 660 000 лв. за социално-значими каузи.  Ще се радваме да застанете до нас!
  payroll_giving_form_2012_Tacitus.doc