• С подкрепата на

 • Годишен доклад за 2011г.

  „Тацитус”
  В сърцето на нашата история стои Мина Ламбовски – майка на дете с аутизъм, надмогнала личната си болка и протегнала ръка на другите. Заедно с екип от специалисти, Мина създава център “Тацитус”, за да сподели дългогодишния си опит в борбата с аутизма – опит, натрупан в специализирано образование и обучение, и в търсене на отговори по целия свят.
  С времето „Тацитус” се превърна в притегателен център за мотивирани родители и специалисти, отдадени на каузата да помогнат на децата с аутизъм да живеят пълноценно и достойно. Добрите резултати и постигнатите успехи с децата бяха вдъхновяващи и ни показаха, че само заедно можем да постигнем и невъзможното – така в края на 2010г. създадохме сдружение „Тацитус”.
  «Тацитус» е сдружение на специалисти и родители на деца с аутизъм. Работим усърдно, за да помогнем на децата с разстройство от аутистичния спектър да развият максимума от потенциала си и да имат шанса да израстнат независими и пълноценни възрастни хора.
  В център «Тацитус» децата ползват ежедневна, интензивна терапия и с тях работи екип от специалисти, които се обучават от сертифицирани международни организации и придобиват квалификация да практикуват по наложени в света програми, разработени специално за деца с аутизъм. Благодарение на нашите усилия и подкрепата на партньорите ни, в България навлизат иновативни и световно утвърдени, доказали ефективността си практики в помощ на децата с аутизъм.
  Резултатите са забележителни! Учим децата на самостоятелност, как да общуват, как да правят избор и да изразяват нуждите си по разбираем за околните начин. Помагаме им да подобрят познавателните си способности и да разбират света. Някои от тях успешно интегрираме в масови учебни заведения без нуждата от специализирана подкрепа.

  Нашите цели:
  · Гарантиране съществуването и подпомагане дейността на център „Тацитус”, за да може предлаганата грижа да бъде ползвана от все повече родители на минимална цена.
  · Въвеждане в България на ефективни практики в помощ на децата с аутизъм и изграждане на високо квалифицирани, лицензирани по международните стандарти специалисти, подготвени да работят по тези програми.
  · Осигуряване на средства за финансиране работата с деца, на социално слаби семейства.
  · Повишаване информираността по проблемите на аутизма в България, насърчаване на ранната диагностика и ранната интервенция и подобряване качеството на работа с децата от аутистичния спектър в рамките на държавната образователна система.


  Godishen_doklad_Tacitus_2011.pdf