• С подкрепата на

 • "Plan Toys Bulgaria" подари играчки на децата от център "Тацитус"

  "Plan Toys Bulgaria" подари на център "Тацитус" играчки, създадени за деца със специални образователни потребности.
  PlanToys® вярва, че всички деца притежават своите собствени уникални стойности и красота. Те би трябвало да играят, да се усмихват и смеят в ранните си години. Съществуват обаче много деца с физически и интелектуални ограничения, които се нуждаят от шанс да играят, да се усмихват и смеят точно както другите деца. За съжаление уврежданията им не позволяват това да се случва с обикновените играчки.
  Осъзнавайки нуждите на тези деца, PlanToys®,заедно с техните бизнес партньори по света, инициираха проекта "Plan Носи Усмивки" с цел да проектират и разработят играчки за децата със специални нужди. Целта е не само да донесат усмивки, но и да подпомогнат тяхното развитие съобразно възможностите им.
  Създавайки играчките компанията вярва, че те подобряват функционалните умения на децата със специални нужди и им осигуряват оптимални възможности за обучение.
  PlanToys® инициира този проект фокусирайки се върху три групи деца с увреждания и създаде подходяща играчка за всяка една от тях - деца със зрителни увреждания, деца Аутисти и деца с Церебрална Парализа.
  PlanToys® създават играчки, които вдъхновяват детското въображение като едновременно стимулират физическото и умствено развитие. Те също така доказват,че е възможно да се поддържат високи стандарти за качество като неотклонно се следва поведение на социална отговорност и отговорност към околната среда.
  http://www.plantoys.bg/cgi-bin/index.pl